Reklamy licznych produktów do drewna w tym lakierów do parkietu, obiecują często „nawet do 10 (15 lub 20) lat trwałości”. Skłania to do refleksji, ile taka informacja ma wspólnego z rzeczywistością. Z praktycznego  punktu widzenia i realiów dotyczących tego typu wyrobów należy pamiętać, że trwałość powłoki lakierniczej zależy od wielu czynników, z których większość jest niezależna od właściwości zastosowanego lakieru. Choćby z tego powodu mało realne jest określenie okresu, po którym powłoka lakiernicza nie ulegnie zniszczeniu.

Producent lakieru do parkietu może oczywiście na podstawie znormalizowanych testów, np. testu Tabera, badać parametry, które mają decydujący wpływ na trwałość gotowej powłoki na podłodze drewnianej. Wspomniany test Tabera, pozwala zbadać ilość lakieru wytartego podczas np. tysiąca obrotów materiału ściernego. Taki parametr jest bardzo pomocny przy porównywaniu różnych lakierów między sobą. Niestety nie da się na jego podstawie przewidzieć, czy lakier o znanej ścieralności położony w konkretnym obiekcie na konkretnej podłodze przetrwa rok, dwa czy więcej lat. Drugim ważnym parametrem jest np. odporność na zarysowania. Badanie to określa, przy jakim obciążeniu znormalizowany rysik może uszkodzić powłokę lakieru do parkietu. To badanie również można stosować  do porównania badanego lakieru podłogowego z innymi lakierami tego typu. Badanie to wskazuje w praktyce czy powłoka na parkiecie będzie bardziej czy mniej narażona na uszkodzenie, przerwanie ciągłości itp. Nie odpowie jednak na pytanie, czy lakier zostanie poważnie uszkodzony pierwszego dnia użytkowania, czy dopiero po kilku latach, bo zależy to w największym stopniu od sposobu użytkowania lakierowanej podłogi.

Niestety żaden test nie podaje wyników, które jednoznacznie można by przełożyć na lata trwałości powłoki lakierowej na konkretnej podłodze drewnianej. Próba przewidzenia trwałości lakieru do parkietu w latach z uwzględnieniem wyników takich badań wymagałaby przyjęcia wielu dodatkowych parametrów choćby związanych ze typem i intensywnością użytkowania danej podłogi oraz sposobem ochrony i pielęgnacji powierzchni. Każda zmiana tych parametrów powoduje wydłużenie lub skrócenie teoretycznie określonego okresu trwałości. Ponieważ teoretyczny wzorzec użytkowania podłogi drewnianej nie będzie odpowiadał każdej możliwej realnej sytuacji dotyczącej prawdziwej podłogi drewnianej, nie sposób też trafnie określić przez jaki okres lakier do parkietu będzie go chronił w realnej sytuacji. Deklarowane w reklamach okresy -nastu czy -dziestu lat trwałości powłok lakierniczych na drewnianej podłodze przypominają robiące przed laty furorę reklamy mówiące o dziesiątkach tysięcy obrotów, które miały gwarantować trwałość paneli laminowanych. Wkrótce się okazało, że jeden parametr nie gwarantuje takiej trwałości, bo pomimo przetrwania 500 czy 1000 obrotów ten sam panel mógł zostać łatwo i trwale uszkodzony w wyniku jednego uderzenia spadającego przedmiotu.

Przy wyborze lakieru do podłogi należy oczywiście brać pod uwagę konkretne znormalizowane parametry, jednak należy mieć świadomość, że to użytkownik lakierowanej podłogi ma największy i decydujący wpływ na jej trwałość i przede wszystkim od jego działań zależy, czy to będzie rok, pięć czy 20 lat.