Lakiery wodne do parkietu. Porównanie właściwości lakierów wodnych jedno i dwuskładnikowych. 

Od lat trwa dyskusja czy lakiery wodne do parkietów są w stanie osiągnąć takie same poziomy odporności mechanicznej i użytkowej jak lakiery rozpuszczalnikowe. Czy uważane za najlepsze lakiery do parkietu układy poliuretanowe uzyskują równie wysokie parametry w wersji wodorozcieńczalnej?

Najmniejszą odporność mechaniczną wśród lakierów wodnych posiadają lakiery oparte na żywicach akrylowych. W początkach tworzenia się rynku lakierów wodorozcieńczalnych do parkietów to właśnie lakiery akrylowe stanowiły większość dostępnej oferty. Właśnie ze względu na słabe właściwości mechaniczne tych lakierów oraz lakierów wodnych zawierających wysoki udział żywic akrylowych, cała grupa lakierów wodorozcieńczalnych zyskała dużo niepochlebnych opinii użytkowników, a pogląd o słabej wytrzymałości lakierów wodnych jest powtarzany do dzisiaj. Obecnie takie uogólnienie nie ma uzasadnienia. Lakiery wodne oparte w całości lub w znacznej mierze na żywicach akrylowych są jeszcze obecne na rynku, głównie ze względu na swoją niską cenę, jednak ich udział jest coraz mniejszy. Produkty akrylowe stopniowo są wypierane przez lakiery wodne poliuretanowe, które swoimi właściwościami niewiele odbiegają od najlepszych lakierów poliuretanowych rozpuszczalnikowych. Cała zaś grupa produktów opartych na żywicach poliuretanowych jest z całą pewnością słusznie  uznawana za najlepsze lakiery do parkietu, gdyż posiadają one najwyższe parametry odporności mechanicznej i chemicznej, co przekłada się na długość użytkowania tak polakierowanej podłogi.

Lakiery poliuretanowe wodne stanowią dużą i zróżnicowaną grupę w której poszczególne produkty również mogą znacząco różnić się od siebie właściwościami, odpornością mechaniczną, odpornością na środki chemiczne, itd. Właściwości te są wynikiem różnic w żywicach  poliuretanowych będących podstawowym składnikiem danego lakieru, ale także wynikają z różnych dodatków oraz ze sposobu tworzenia powłoki. Podstawową różnicą między lakierami wodnymi poliuretanowymi do parkietów na którą przyszły użytkownik zwraca uwagę jest  to, czy jest to lakier poliuretanowy jednoskładnikowy czy dwuskładnikowy.

Lakiery wodne 1-komponentowe są złożone z rozproszonych w wodzie długich i odpornych mechanicznie cząsteczek poliuretanowych. Cząsteczki te podczas schnięcia zaklejają się ze sobą, ale nie następuje proces wiązania chemicznego pomiędzy nimi. Przez to siła wiązania między cząsteczkami jest słabsza niż w lakierach poliuretanowych rozpuszczalnikowych czy lakierach poliuretanowych wodnych dwuskładnikowych ale uzyskiwana błona lakiernicza jest i tak o wiele bardziej wytrzymała mechanicznie niż przy lakierach z dodatkiem akrylu lub lakierach wyłącznie akrylowych.

Lakiery wodne 2-komponentowe składają się z komponentu A, czyli  rozproszonych w wodzie cząstek poliuretanowych i komponentu B czyli utwardzacza. Utwardzacz poliuretanowego lakieru wodnego 2-komponentowego tak samo jak utwardzacz lakieru rozpuszczalnikowego zawiera cząsteczki mające chemicznie reaktywne miejsca (grupy izocyjanianu). Po zmieszaniu obu komponentów lakieru wodnego dwuskładnikowego, między cząsteczki poliuretanowe wnikają cząsteczki utwardzacza. Cząsteczki poliuretanowe mają miejsca chemicznie reaktywne, które łączą się z grupą izocjanianową cząsteczek utwardzacza. Tak powstaje siatka połączeń chemicznych, przez co siła wiązania cząsteczek, a co za tym idzie odporność mechaniczna gotowej powłoki,  jest zdecydowanie większa niż w lakierze wodnym 1-komponentowym.

Właściwości tych dwóch grup lakierów znacznie się różnią, co wynika ze sposobu ich schnięcia i tworzenia gotowej powłoki lakierniczej na powierzchni drewna. Pomimo tych różnic możemy przyjąć, że chcąc wybrać najlepszy lakier do parkietu należy go szukać właśnie w grupie lakierów czysto poliuretanowych.

Jaki lakier do podłogi drewnianej? Właściwości i ranking lakierów do podłóg.

Lakiery wodne do parkietów. Porównanie właściwości lakierów wodnych. cz.1